“ինչպես ես կարող եմ արտահայտել այն 9 սովորություններ”

ժ) «Վարորդ» նշանակում է` ցանկացած անձ, լինի նա վարձու աշխատող, թե ոչ, որը վարում է տրանսպորտային միջոցը թեկուզ կարճ ժամանակով, կամ որը գտնվում է տրանսպորտային միջոցում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում վարի մեքենան. Սելևկյան տերության գահակալ Սելևկոս I Նիկատորը կառավարել է մ․թ․ա․ 312-281 թվականներին։ Ի սկզբանե եղել է Բաբելոնի սատրապը, սակայն դիադոքսների պատերազմից հետո իր իշխանությունը կարողացել …